Kontaktné informácie  
     
  Prosím, použite náš kontaktný formulár.     
           
  Adresa:    UtilStudio, s.r.o.     
      Kalvárska 246    
      976 63 Predajná    
      Slovenská republika    
           
      Telefón: +421 948 243339    
      E-mail: utilstudio@utilstudio.com    
QR Code:   UtilStudio, s.r.o.  
      IČDPH: SK2023547856    
      IČO: 46 620 613    
      DIČ: 2023547856    
           
  Bankové spojenie:   3032029557/0200 VÚB Slovakia
IBAN: SK1502000000003032029557
SWIFT: SUBASKBX
   
           
           
      Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  22472/S    
           
Copyright © 2011-2017 UtilStudio, s.r.o. All rights reserved
 

Podpora: support (@) utilstudio . com,    Telefón: +421 948 243339