Informácie o službe vyhľadávania podnikateľských subjektov a organizácií

Vyhľadávacia databáza obsahuje iba verejne dostupné informácie zverejňované informačným systémom verejnej správy. (Verejne prístupné údaje obsiahnuté v živnostenskom registri, obchodnom registri a pod.) Zoznam podnikateľských subjektov a organizácií je pravidelne aktualizovaný a synchronizovaný s verejne dostupnou databázou verejnej správy.

Copyright © 2011-2017 UtilStudio, s.r.o. All rights reserved
 

Podpora: support (@) utilstudio . com,    Telefón: +421 948 243339